Previous (p. XVIII) | Next (p. XX) | 300-dpi TIFF image | AGRICULTURA 1917, p. XIX

Previous (p. XVIII) | Next (p. XX) | 300-dpi TIFF image | AGRICULTURA 1917, p. XIX