Previous (S1-XXVI) | 300-dpi TIFF image | 61, S1-XXVII

Previous (S1-XXVI) | 300-dpi TIFF image | 61, S1-XXVII