Previous (p. 39) | Next (AA-2) | 300-dpi TIFF image | 602, AA-1

Previous (p. 39) | Next (AA-2) | 300-dpi TIFF image | 602, AA-1