Previous (p. 38) | 300-dpi TIFF image | 582, Mapa SN

Previous (p. 38) | 300-dpi TIFF image | 582, Mapa SN