ESPI'RITO SANTO

227
BN

Falla que o exm. presidente da provincia do Espirito Santo dirigio á Assembléa Legislativa Provincial no dia 28 de agosto de 1842. Nictheroy, Typ. Nictheroyense de Rego, 1843.