Previous (p. 12) | Next (p. 15) | 300-dpi TIFF image | 1024, Mapa SN

Previous (p. 12) | Next (p. 15) | 300-dpi TIFF image | 1024, Mapa SN